Jeugdraad

De kerkenraad heeft in het verleden de jeugdraad geïnstalleerd als een orgaan van advies en bijstand betreffende het jeugdwerk. De coördinatie van het jeugdwerk berust bij de jeugdraad. De taken onder meer over:

De jeugdraad legt verantwoording af aan de kerkenraad en vergadert vijf keer per seizoen.