In de Levensbron willen we graag activiteiten voor kinderen en jongeren aanbieden. Zo ontmoeten zij andere leeftijdsgenoten en mogen ze ontdekken wat het geloven in Jezus voor hen betekent. Samen willen we een levendige en betrokken jeugdgemeenschap vormen. Kom en doe mee!

Catechisatie

Onze gemeente biedt catechese aan, geloofsonderwijs voor jongeren vanaf 12 jaar. De eerste vier jaren van de tienercatechese maken we gebruik van de Follow Me methode van de HGJB, waarbij de nadruk ligt op het geloven in Jezus en Hem volgen. Het vijfde jaar richt zich op overdenking van Bijbelse kernwoorden. Na deze vijf jaar tienercatechese volgt de verdieping in de jongerencatechese, waar onderwerpen als gebod, gebed, discipelschap en levensvragen centraal staan.

12 en 13 jaar
Op maandagmiddag van 16:15 tot 17:15 uur is er catechisatie voor kinderen uit klas 1 en 2 (12 en 13 jaar).

14 en 15 jaar
Op maandagavond is er om 20:15 uur catechisatie voor kinderen uit klas 3 en 4 (14 en 15 jaar).

16 en 17 jaar
Op dinsdagavond is er tweewekelijks om 19:30 uur catechisatie voor jongeren van 16 en 17 jaar. Hier wordt de methode Follow Me Next gebruikt.

vanaf 18 jaar ‘LifeSource’
Op zondagavond is er tweewekelijks na de kerkdienst catechisatie voor jongeren vanaf 18 jaar. Hier maken we gebruik van de module Re-Search van de HGJB. Deze avonden zijn bedoeld om samen met de jongeren aan hun geloofsleven en de gemeente te bouwen.

Bijbellezen

Belijdeniscatechisatie

Belijdeniscatechisatie vindt wekelijks plaats op vrijdagavond voor jongeren vanaf 18 jaar. De methode wordt door de dominee gekozen. Daarnaast is er een tweejaarlijkse cursus Geestelijke Groei voor hen  die belijdenis hebben gedaan en andere gemeenteleden die daar ook graag aan mee willen doen.

Voor vragen over catechisatie kun je mailen naar catechisatie@hervormdgoes.nl.

Clubs

In onze gemeente zijn er diverse jongerenclubs waar kinderen en jongeren leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten en samen kunnen nadenken over de boodschap van de Bijbel. De clubs bieden een plek voor gezelligheid, vriendschap en verdieping. Voor elke leeftijd is er een passende club. Samen in gesprek over het geloof, ervaringen delen en daarnaast ruimte voor ontspanning en leuke activiteiten.

Nathanael Club

Nathanaël

Kinderen in de basisschoolleeftijd tussen de 6 en 12 jaar zijn van harte welkom om de week op vrijdagavond bij jeugdclub Nathanaël. De kinderen worden ingedeeld bij leeftijdsgenootjes. Om 19:15 uur begint de avond met gebed, zingen en Bijbellezen en daarna worden er leuke activiteiten ondernomen, zoals knutselen, buiten spelletjes doen en zo nu en dan een speciale activiteit. Om 20:45 uur wordt de avond weer afgesloten.

Elk jaar begint de club met de startdag en daarna volgen we het jaarrooster. Als vervoer een uitdaging is, vinden we daar samen een oplossing voor.

Voor vragen kun je contact opnemen via nathanael@hervormdgoes.nl.

De Handpalm

Jongeren van 12 en 13 jaar nodigen we van harte uit om te komen naar club de Handpalm! We kletsen met elkaar, denken na over de boodschap vanuit de Bijbel en we zorgen voor een gezellige en soms sportieve avond. De activiteiten staan in het teken van het thema ‘Samen bij Een’ van de HGJB.
We starten om 19.15 uur met allerlei leuke activiteiten. Om 21:15 uur begint de chill-out, waar we vaak iets lekkers hebben, en rond 21:30 uur sluiten we de avond af. Kom langs en beleef toffe momenten samen met ons!

Voor vragen kun je contact opnemen via dehandpalm@hervormdgoes.nl.

4U2 Club De Levensbron

4U2

Jongeren van 14 en 15 jaar zien we graag bij 4U2! Op vrijdagavond ontmoeten jongeren en leiding elkaar in het jeugdhonk in het kerkgebouw. De avonden starten om 19:30 uur en eindigen om 22:00 uur. We wisselen thema-avonden rond de Bijbel af met actieve avonden. We eindigen de avond vaak met een chill-out, spelletjes, gezellig kletsen en natuurlijk wat lekkers erbij! Kom erbij en doe mee!

Voor vragen kun je contact opnemen via 4u2@hervormdgoes.nl.

Jongeren In Jezus 16+ Club Goes

Jongeren in Jezus – JiJ

Jongeren in Jezus (JiJ) is dé club voor jongeren van 16 jaar of ouder. JiJ biedt een warme en veilige plek waar jongeren deel kunnen nemen aan (sportieve) activiteiten, het ontdekken van de Bijbel en waar ruimte is voor vragen, twijfels en bemoedigingen! JiJ is een unieke plek waar iedereen mag zijn wie hij/zij is, waar jongeren elkaar ontmoeten en ze stappen mogen zetten in hun geloof.

Twee keer per maand is het club van JiJ, van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur en de avonden worden afgesloten met een hapje en een drankje. We hebben drie soorten thema’s bij onze club:  doe-avonden (sportief/actief), thema-avonden (actuele en interessante thema’s) en bijbelstudie-avonden. Uiteraard mogen de jongeren meedenken over de thema’s en activiteiten. Meer vragen? Mail gerust naar jij@hervormdgoes.nl.

Kinder- en tienerkoor Immanuel

Kinder- en tienerkoor Immanuel zingt om samen dichtbij God te zijn. Zingen voor Hem én zingen over Hem. Het is fijn om samen te zingen tot opbouw van Gods gemeente.

Elsemieke is onze dirigente. Ze speelt prachtig dwarsfluit en maakt graag muziek voor God. Jesse speelt op indrukwekkende wijze piano, en soms is er nog een ander instrument dat meespeelt. Af en toe hebben we een optreden, bijvoorbeeld tijdens een kerkdienst in onze eigen gemeente of bij oudere mensen om samen kerst te vieren.

Op zondag, na de ochtenddienst, komen de kinderen bij elkaar. Samen leren en oefenen ze verschillende liederen. Natuurlijk doen ze ook hele gezellige dingen; samen eten en drinken, een spelletje doen en gezellig kletsen. Elk kind vanaf 4 jaar is van harte welkom!

Het seizoen loopt doorgaans van september tot ergens in april. Een keertje komen kijken mag uiteraard ook. En is elke week komen zingen lastig? Om de week mag natuurlijk ook.

Vragen? Mail gerust naar kinderkoorimmanuel@hervormdgoes.nl.