Je bent van harte welkom in de Levensbron op zondag, ook als je geen lid bent of nog nooit in een kerk geweest bent. We ontmoeten je graag in onze diensten. Ben je nieuw? Bij de ingang van de kerk staan gemeenteleden van het welkomstcomité klaar. Je kunt daar ook vragen om een Bijbel.

Kom naar de kerk in Goes!

Iedere zondag komen we als gemeente samen in kerkgebouw ‘de Levensbron’ in Goes. De diensten beginnen om 10.00 uur, 14.00 uur en om 17.00 uur. De dienst om 14.00 is een (deels) anderstalige dienst van onze pioniersplek Huis van Vrede. Het centrale punt in de dienst is de verkondiging van het Woord van God. In de samenkomst van de gemeente gaat het over het leven en het werk van Christus, de Zoon van God. Hij kwam naar deze aarde om ons eeuwig geluk te geven en ons zalig te maken.

Preekrooster

Meer data
ZO 14 Jul, 2024 10:00 uur
ds. T.W. van Bennekom

Reguliere dienst

ZO 14 Jul, 2024 17:00 uur
ds. M.M. van Campen

Reguliere dienst

ZO 21 Jul, 2024 10:00 uur
ds. P.B. de Groot

Reguliere dienst

Bijbeltekst van de dag
Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. -- Johannes 12:44-46