De Levensbron is een plek waar we samen groeien in geloof, liefde en dienstbaarheid. Om onze missie voort te zetten en een levendige gemeenschap te blijven, hebben we jouw steun nodig. Jouw donatie draagt bij aan de voortgang van onze activiteiten, het onderhoud van onze gemeente en het bieden van hulp aan hen die het nodig hebben.

Met jouw bijdrage, groot of klein, kun jij het verschil maken! Het is een investering in de bloei van onze gemeente en de mogelijkheid om Gods liefde te delen met anderen. Samen bouwen we aan een plek waar mensen verbonden zijn met God, elkaar en de wereld om ons heen.

Wil je de Levensbron ondersteunen? Jouw vrijgevigheid wordt zeer gewaardeerd. Doneren kun je doen via onderstaande button.

Hervormde gemeente de Levensbron Goes, Kerk in Goes

Actie Kerkbalans

Elk jaar tijdens de Actie Kerkbalans vragen we gemeenteleden om hun vrijwillige bijdrage voor dat jaar te bepalen. De kerkrentmeesters doen een oproep aan alle gemeenteleden met vaste inkomsten om naar draagkracht bij te dragen. Als lid ontvangt je jaarlijks een formulier waarop je jouw financiële toezegging kunt aangeven. Daarnaast is het ook mogelijk om jouw bijdrage via de kerk-app toe te zeggen.

Uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans kunt u overmaken naar: Bankrekeningnummer NL93RABO0373719981 T.n.v. CvK Hervormde Gemeente te Goes De Levensbron inz. Kerkbalans

Nalaten & Periodieke giften

Voor het onderhouden van de gemeente zijn financiële middelen nodig. Deze worden ingezet voor diverse kosten zoals het openhouden van de kerk, de salarissen van de predikant en koster, het onderhoud van het kerkgebouw, en de uitgaven voor pastoraat, gemeentewerk, en clubs. Het beheer van de financiën word zorgvuldig beheert door het College van Kerkrentmeesters.

Overweeg je om de Levensbron op te nemen in je nalatenschap? Door middel van een legaat of erfenis kun je in je testament een deel van je nalatenschap aan de kerk toewijzen. Neem hiervoor contact op met je notaris of onze penningmeester.

Je kunt je gift ook vastleggen in een overeenkomst periodieke gift. Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. Het opstellen van deze overeenkomst periodieke gift kan in overleg met de penningmeester.

Voor meer informatie over nalaten en periodieke giften of voor voor overige vragen met betrekking tot de financiën van onze kerk kunt je terecht bij de penningmeester.