Hervormde gemeente de Levensbron is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en ons kerkgebouw staat in Goes Noord. We zijn een missionaire christelijke gemeente, gericht op de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. We streven ernaar om op een laagdrempelige manier de boodschap van Jezus Christus te delen en de mogelijkheid te bieden om op een persoonlijke manier kennis te maken met het christelijk geloof. Niet alleen op zondag in de erediensten maar we willen dit door de week ook uitdragen naar de mensen om ons heen.

We komen op zondag samen voor de erediensten in ons kerkgebouw aan de Mansholtlaan. Er zijn diensten om 10:00 uur, 14:00* uur en 17:00 uur. Voel je vrij om langs te komen tijdens een van onze diensten! Je mag natuurlijk ook iemand aanspreken als je bij ons in de kerk in Goes bent.

*De dienst om 14.00 uur is een dienst van onze pioniersplek Huis van Vrede en is gedeeltelijk anderstalig.

Bijbeltekst van de dag

Waar staan we voor?

Hervormde gemeente de Levensbron wil een gemeente zijn waar de drieënige God geprezen en gehoorzaamd wordt. In de Levensbron draait alles om Jezus Christus, Hij is onze Redder en de Hoop van ons bestaan. Daarom staat Hij centraal staat in al onze activiteiten.

Onze missie is helder: betrokken zijn op God, elkaar en de wereld om ons heen. Het is ons doel om een liefdevolle relatie te ontwikkelen met God en met elkaar, waarbij het Woord van God altijd de leidraad is. Als veelkleurige gemeente, samengesteld uit leden met diverse achtergronden, omarmen wij zowel eenheid als verscheidenheid. Dit vraagt een zekere mate van flexibiliteit. Wij streven naar groei in geloof en het zijn van een levendige gemeenschap die openstaat voor de wereld om ons heen.

Kerkdienst De Levensbron Goes

Aansluiten bij de Levensbron

Samen groeien in geloof
Mocht na het bijwonen van onze kerkdiensten de wens ontstaan om je aan te sluiten bij de Levensbron, dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met de scriba van de kerkenraad.