Hervormde gemeente de Levensbron is een levendige gemeente in een van de buitenwijken van Goes. Een gemeente met veel kinderen, jongeren maar ook volwassenen en ouderen die elke zondag Gods Woord willen horen.

In de zondagse erediensten is een Bijbelgetrouwe prediking te horen met als kernwoorden: zonde en genade, wet en Evangelie. Deze Bijbelwoorden worden vertaald naar de praktijk van elke dag. Ook door de week willen we als leden van de Levensbron deze boodschap in praktijk brengen. Het geloof in Jezus mag handen en voeten krijgen; moet concreet gemaakt worden in het dagelijks leven. We willen in ons leven dienstbaar zijn aan de mensen om ons heen en daardoor hen het heerlijke van het leven met God laten zien.

Preekrooster

Alle data
ZO 23 Jun, 2024 09:00 uur
ds. W. van Weelden

Heilig Avondmaal

ZO 23 Jun, 2024 11:00 uur
ds. M.M. van Campen

Heilig Avondmaal

ZO 23 Jun, 2024 17:00 uur
ds. M.M. van Campen

Nabetrachting Heilig Avondmaal

Bijbeltekst van de dag
Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. -- Lucas 7:47
Christelijk geloof

Geloven, is er meer?

Geloven: wat houdt dat in? In wie geloof je? En wat heb je eraan? Veel mensen hebben vragen over het geloof, over Jezus, wie Hij was en ook over de kerk. Je bent dus niet alleen als je die vragen hebt. Maar kom er gerust voor uit, want we staan open om daarover met jou in gesprek te gaan. Samen zoeken naar antwoorden op deze vragen. Doe mee; je bent echt welkom. Neem gerust contact met ons op.