Hervormde gemeente de Levensbron is een levendige gemeente in een van de buitenwijken van Goes. Een gemeente met veel kinderen, jongeren maar ook volwassenen en ouderen die elke zondag Gods Woord willen horen.

In de zondagse erediensten is een Bijbelgetrouwe prediking te horen met als kernwoorden: zonde en genade, wet en Evangelie. Deze Bijbelwoorden worden vertaald naar de praktijk van elke dag. Ook door de week willen we als leden van de Levensbron deze boodschap in praktijk brengen. Het geloof in Jezus mag handen en voeten krijgen; moet concreet gemaakt worden in het dagelijks leven. We willen in ons leven dienstbaar zijn aan de mensen om ons heen en daardoor hen het heerlijke van het leven met God laten zien.

Preekrooster

Alle data
ZO 14 Jul, 2024 10:00 uur
ds. T.W. van Bennekom

Reguliere dienst

ZO 14 Jul, 2024 17:00 uur
ds. M.M. van Campen

Reguliere dienst

ZO 21 Jul, 2024 10:00 uur
ds. P.B. de Groot

Reguliere dienst

Bijbeltekst van de dag
Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. -- Johannes 12:44-46
Christelijk geloof

Geloven, is er meer?

Geloven: wat houdt dat in? In wie geloof je? En wat heb je eraan? Veel mensen hebben vragen over het geloof, over Jezus, wie Hij was en ook over de kerk. Je bent dus niet alleen als je die vragen hebt. Maar kom er gerust voor uit, want we staan open om daarover met jou in gesprek te gaan. Samen zoeken naar antwoorden op deze vragen. Doe mee; je bent echt welkom. Neem gerust contact met ons op.