Diep van binnen is er een verlangen, een zoektocht die vaak sluimert in de stilte van onze gedachten. We denken na over de betekenis van ons bestaan, over de vraag of er na dit leven iets is. In de schijnbare eenvoud van het dagelijks leven schuilt een diepere hunkering naar houvast en zingeving. Antwoorden op deze vragen kun je vinden in de Bijbel, bij Jezus.

Wie is Jezus?

Jezus is niet alleen een historisch figuur, met een grote impact op de wereldgeschiedenis en ons dagelijks leven. Jezus Christus, de centrale figuur in het christelijk geloof, was mens en is de Zoon van God. Zijn levensverhaal, leringen en daden zijn vastgelegd in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament. Jezus vertegenwoordigt Gods liefde en genade.

Zijn geboorte in Bethlehem, Zijn onderwijs over liefde, vergeving en rechtvaardigheid, en uiteindelijk Zijn offer aan het kruis voor de zonden van de mensheid, vormen de kern van het christelijk geloof. Jezus is de beloofde Messias, de Redder, die de weg opent naar verzoening met God.

De opstanding uit de dood op de derde dag vieren wij als het ultieme bewijs van de overwinning over zonde en dood. Jezus is het levende fundament van het geloof, een bron van hoop, en een voorbeeld van nederigheid en dienstbaarheid. En door Hem kunnen wij wérkelijk leven en beantwoordt ons leven aan het doel waarvoor we gemaakt zijn.

Meer lezen over wie Jezus is? Vraag een gratis Bijbel aan! Stuur een mailtje naar info@hervormdgoes.nl. Of vraag een geloofsgesprek aan.

Christelijk geloof

Alphacursus

Toch begrijpen we dat de vragen over het leven en de eeuwigheid niet altijd eenvoudig te beantwoorden zijn. Daarom nodigen we je uit voor de Alpha-cursus, een plek waar je met deze vragen welkom bent. Hier kun je samen met anderen op ontdekkingsreis gaan, de boodschap van Jezus verkennen en zoeken naar betekenis in een wereld die soms overweldigend kan zijn. Meld je vandaag nog aan en ontdek: er is inderdaad meer!

Tijdens Alpha ga je aan de slag met de grote levensvragen. In de inleidingen ontdek je de basis van het christelijk geloof.

Alpha Goes