De Levensbron organiseert meerdere erediensten op zondag: om 10.00 uur, 14.00 uur en 17.00 uur en deze diensten worden gehouden in ons kerkgebouw aan de Mansholtlaan. De middagdienst van 14:00 uur is een dienst van de pioniersplek Huis van Vrede en is gedeeltelijk in een andere taal. Alle diensten richten zich op de verkondiging van het Woord van God, waarbij de focus ligt op het leven en werk van Jezus Christus. De gemeente bidt, zingt en dankt God tijdens de erediensten. Met enige regelmaat worden, de sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal bediend.

Een welkomstcomité begroet gemeenteleden en bezoekers bij de ingang, met speciale aandacht voor nieuwe bezoekers, waarbij de vrijwilligers van het comité informatie verstrekken en begeleiding aanbieden.

Crèche & Bijbelklas

Er is oppas beschikbaar tijdens de diensten voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Op deze manier proberen we kinderen al op jonge leeftijd te betrekken bij de kerkgemeenschap en erediensten en worden jonge ouders ook in de gelegenheid gesteld de diensten bij te wonen. Kinderen van groep 1, 2 en 3 van de basisschool kunnen naar de Bijbelklas. Daar bieden we Bijbels onderwijs aan kinderen aan. Kinderen leren elke maand een nieuwe Bijbeltekst en een lied. Meer informatie is beschikbaar via het aangegeven contactadres. Kinderen tot 4 jaar zijn welkom in de crèche waar voor hen wordt gezorgd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via: creche@hervormdgoes.nl.

Collecte

Het inzamelen van onze financiële gaven is een wezenlijk onderdeel van de erediensten. Het stelt ons in staat om anderen te ondersteunen en te helpen waar nodig. De onderdelen die wekelijks terugkomen zijn hieronder toegelicht met de redenen waarom we collecteren voor dat doel.

Kerkbeheer en Onderhoudsfonds
Het onderhouden van onze kerkelijke infrastructuur is cruciaal om een gastvrije en veilige omgeving te bieden voor onze gemeenteleden en bezoekers.

Diaconie
De diaconie vervult een essentiële rol in het belichamen van christelijke naastenliefde. Elke week wordt een specifiek doel geselecteerd, dat wordt toegelicht in de weekbrief.

Eredienst, Pastoraat en Jeugdwerk
Onze erediensten, pastoraat en jeugdwerk vormen het hart van onze gemeente. Het is van groot belang om deze aspecten te ondersteunen, zodat we als geloofsgemeenschap kunnen groeien en bloeien.

Collectemunten bestellen: Collectemunten kunnen besteld worden via de webshop.