Als gemeente willen we elkaar niet alleen op zondag tijdens de diensten ontmoeten. Ook doordeweeks is het goed en fijn om met elkaar samen te komen. Zo zijn er verdiepende activiteiten, waarbij we leren vanuit de Bijbel of van elkaar. Daarnaast bieden we ontspannende activiteiten waarbij de nadruk ligt op ontmoeting en verbinding.

Huisbijbelkring

Elke wijk heeft een huisbijbelkring die tijdens het winterseizoen maandelijks bij elkaar komt. Tijdens deze avonden wordt de Bijbel bestudeerd en besproken, gezongen en gebeden. Ieder lid uit de wijk is welkom, het is een waardevolle gelegenheid om elkaar te ontmoeten!

Wil je meer ontdekken over de huisbijbelkring? Aarzel niet om contact op te nemen met de wijkouderling.

Hervormde Vrouwen Dienst de Levensbron

Hervormde Vrouwendienst

De Hervormde Vrouwendienst bestaat uit gemeenteleden die zich inzetten voor hulpvragen, bezoekjes en praktische diensten binnen de gemeente. Daarnaast bezorgen ze zes keer per jaar het inspirerende blad ‘ Lichtspoor ‘ voor gemeenteleden vanaf 75 jaar.

Elke wijk heeft een HVD-team dat bestaat uit de wijkouderling, de wijkdiaken en een coördinator. Samen dragen zij zorg voor het coördineren van de taken die uitgevoerd moeten worden ten behoeve van de wijk. Meer weten? Neem contact op met de wijkouderling.

Contactmiddag voor ouderen

Tijdens de contactmiddag komen de ouderen van de gemeente bij elkaar voor onderlinge ontmoetingen en het maken van nieuwe contacten. De dominee houdt een korte meditatie en er worden sprekers uitgenodigd. Met Pasen en Kerst is er altijd een mooie inhoudsvolle liturgie met veel zang. Daarnaast is er een gezamenlijk uitje in de maand april óf mei.

Drie keer in het seizoen beginnen de middagen met een (brood)maaltijd. Andere middagen starten om 14.00 uur. We eindigen rond 16.00 uur waarna er nog ruimte is voor gesprekken. De contactmiddag vindt één keer per maand plaats op woensdag. Het jaarprogramma wordt bij alle ouderen aan het begin van het seizoen rondgebracht en in de weekbrief vóór de betreffende woensdagmiddag vermeld. Wij heten u hartelijk welkom! Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via hervormdevrouwendienst@hervormdgoes.nl

Christelijk Gemengd Koor 'de Levensbron'

Het gemengde koor ‘de Levensbron’ bestaat uit ongeveer 55 leden en richt zich op het zingen van christelijke muziek in zowel het Nederlands als het Engels. Op dinsdagavond wordt er wekelijks gerepeteerd onder leiding van een dirigent en met medewerking van een pianist. Zowel in de eigen gemeente als elders worden uitvoeringen verzorgd.

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op via gemengdkoor@hervormdgoes.nl.

Mannenkoor 'Sjaloom’

Het mannenkoor ‘ Sjaloom’ bestaat uit circa 25 leden en richt zich op het zingen van christelijke muziek, zowel in het Nederlands als in het Engels. Op dinsdagavond wordt er wekelijks gerepeteerd onder leiding van een dirigent en met medewerking van een pianist. Naast uitvoeringen in de eigen gemeente, is het mannenkoor ook betrokken bij andere kerkdiensten en gelegenheden elders.

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op via mannenkoorsjaloom@hervormdgoes.nl.

Logo Febe

Vrouwenbijbelkring ‘Febe’

De vrouwenbijbelkring is bedoeld voor alle vrouwen in de gemeente en heeft twaalf bijeenkomsten per seizoen op donderdagavond. Tijdens deze bijeenkomsten worden vragen bij de Bijbelstudies van ‘Vrouw tot Vrouw’ besproken. Het is een avond van bemoedigen, elkaar toerusten en daarnaast is er ruimte voor onderlinge ontmoetingen. De avonden starten om 20:00 uur, de inloop is vanaf 19:45 uur met koffie en thee. In de maand mei wordt het seizoen afgesloten met een etentje of een uitje.

Wil je meer weten? Kom vrijblijvend een avond langs of neem contact op via febe@hervormdgoes.nl.

Mannenvereniging ‘Bewaar het pand’

De mannenvereniging is bedoeld voor alle mannen in de gemeente en heeft tien bijeenkomsten per seizoen op woensdagavond. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er aan de hand van het blad MANkracht, het maandblad van de bond van mannenverenigingen, een Bijbelboek behandeld met daarbij een aantal gespreksvragen. Het is een avond waar de Bijbel centraal staat, we elkaar toe mogen rusten en daarnaast elkaar ontmoeten. De avond start om 20:00 uur en is rond 22:00 uur afgelopen.

Wil je meer weten? Kom vrijblijvend een avond langs of neem contact op via bewaarhetpand@hervormdgoes.nl.

Gebedskring

In de gemeente zijn er verschillende gebedsgroepen die regelmatig bij elkaar komen om te bidden en danken voor specifieke noden in de gemeente en in de wereld. Wil je mee bidden en danken?

Kom een avond langs of neem contact op via gebedskring@hervormdgoes.nl.

Cursus Geestelijke Groei

De cursus Geestelijke Groei is voor alle gemeenteleden die op zoek zijn naar verdieping van hun geestelijke leven. De cursus duurt twee jaar, waarbij het boek ‘ Basislessen Geestelijke Groei’ wordt gevolgd. De groep komt een keer per maand bij elkaar op een centrale avond in de kerk. Daarnaast zijn er sub-groepen die een keer per maand een Bijbelstudie doen, dit kan in de kerk of bij iemand thuis.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via geestelijkegroei@hervormdgoes.nl.