Vrouwenbijbelkring Febe

Graag willen we Vrouwenbijbelkring “Febe” aan u voorstellen! De vereniging is in 1984 opgericht en bedoeld voor alle vrouwen in de gemeente. We komen ongeveer 1 x per drie weken bij elkaar – 12 x per seizoen – op de donderdagavond. We bespreken met elkaar de vragen bij de Bijbelstudies van “Vrouw tot Vrouw“

Wat kunnen we eruit leren voor ons persoonlijk leven, voor onze plaats in gezin, gemeente en maatschappij. Op deze manier willen we elkaar toerusten en bemoedigen. Daarnaast geven we ook inhoud aan het sociale aspect van een vereniging: de onderlinge ontmoeting en meeleven in vreugde en verdriet. Kortom, samenbindend, waardevol en gezellig!

In de maand mei organiseren we een etentje of een uitje als afsluiting van het seizoen. De avonden beginnen om acht uur en er is vanaf kwart voor acht inloop met koffie en thee. Meer weten? Dan kun je contact opnemen met:

Anja Fluijt M. 06-53817099, voorzitter
Gerrie van Koeveringe, gvkoeveringe@solcon.nl M. 0612516376

Ons logo

febeBij Vrouwenbijbelkring Febe is het belangrijk dat de Bijbel centraal staat. In het ontwerp van het logo is er voor gezorgd dat de “B” van Bijbel een bijzondere plek heeft verworven. Door te werken met restvorm (witruimte) binnen de letters, ontstaat de excentrieke vorm van de letter “B”. In de letter“B” staan op een abstracte manier Bijbelboeken verwerkt in de vorm van rechthoeken, omdat dit onderdeel vormt van de Bijbel en van het geloof. De scheiding die je ziet tussen de restvormen van de “B”, is ook de visuele interpretatie van het oude en nieuwe testament. Dit is in verschillende zachte vrouwelijk kleuren verwerkt en doorverteld als klassiek glas in lood. Daarnaast valt op dat de letters grote duidelijke (brede) vormen hebben. Deze vormen zijn een visuele vertaling die een abstractie van een boek of natuurlijk de Bijbel vertellen. Dit is ook de reden dat de letters veel weg hebben van een boek. De letters staan als een deel van de Bijbelboeken over elkaar als teken van de verbondenheid die wij als Febe willen uitstralen & zijn.