Welkomstcomité

U bent van harte welkom in de kerk! Daarom staat er op zondagmorgen bij iedere ingang van de kerk een gastvrouw/man van het welkomstcomité. Als kerkelijke gemeente willen we een uitnodigende, gastvrije gemeente zijn.

Elke zondagmorgen verwelkomen bij de ingang van de kerk twee leden van het welkomstcomité de binnenkomende gemeenteleden. Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan gasten en aan nieuwe leden. Onder meer wordt informatie gegeven over de gang van zaken in en rond de dienst. Eventueel wordt een bijbel, liedboek, een blad met te zingen liederen, een liturgie of een nieuwsbrief uitgereikt. Desgewenst wordt met gasten of nieuwkomers de zaal ingelopen om ze een plaats aan te wijzen. Dit laatste geldt in het bijzonder voor de van elders komende gasten (familieleden) die aanwezig zijn bij doopdiensten en andere bijzondere gebeurtenissen. Het welkomstcomité weet dan of er gereserveerde plaatsen zijn. De gastdames/heren zijn ongeveer een half uur voor het begin van de dienst aanwezig, zijn op de hoogte van de bijzonderheden van de dienst en ontvangen liturgieën en uit te delen folders. Na afloop van de dienst helpen zij indien nodig met koffie schenken.

Hebt u vragen of mocht u nu denken, dat zou ik ook wel eens willen doen, dan kunt u contact opnemen met Jan Rijksen. (janrijksen@zeelandnet.nl)