Oppas voor uw kind

Kind en Eredienst
Als hervormde gemeente de Levensbron zien wij onze kinderen als belangrijk en wezenlijk onderdeel van onze gemeente. Betrokkenheid van jeugd in en rond de diensten is daarom ook een belangrijk uitgangspunt in onze gemeente. Van belang is hierbij dat de jonge kinderen op hun niveau bijbels onderwijs krijgen en geleidelijk leren om de kerkdiensten bij te wonen. Vanuit deze overtuiging zijn we in oktober 2016 gestart met de Bijbelklas. Naast de Bijbelklas wordt er tijdens de erediensten een kinderoppas georganiseerd.

Bijbelklas
Vanuit de doelstelling: “De bijbelklas wil kinderen Bijbels onderwijs geven, zodat ze groeien in de kennis van God, hen betrekken bij de gemeente én eredienst en een waardevolle hulpbron zijn voor de ouders in de geloofsopvoeding van hun kind(eren). Focus ligt hierbij ook op het “ingroeien” in de erediensten.” zijn we in oktober 2016 gestart met de Bijbelklas. De kinderen van 4 t/m 6 jaar starten tijdens de erediensten in de kerkzaal. Tijdens het inleidende orgelspel van het gezang voor de preek verlaten de kinderen de kerkzaal, en volgen daar een vastgesteld programma op hun niveau. Bij de Bijbelklas wordt gebruik gemaakt van de methode “Opstap” van de HGJB. Deze methode biedt een volledig programma voor tijdens de eredienst en zorgt voor handreikingen voor de geloofsopvoeding thuis. De Bijbelklas wordt geleid door enthousiaste gemeenteleden die gedreven zijn om onze kinderen bij Jezus te brengen en oog hebben voor onze kinderen. In de morgendienst is de Bijbelklas voor kinderen van 4,5 t/m 6 jaar en in de middagdienst voor de kinderen van 4 t/m 6 jaar. Ook kinderen die bij ons te gast zijn, zijn van harte welkom op de Bijbelklas.

Kinderoppas
Naast de Bijbelklas wordt er elke eredienst kinderoppas georganiseerd. De kinderoppas is ingedeeld in verschillende groepen. In de morgendienst zijn dit twee groepen, 0 t/m 2,5 jaar en 2,5 tot 4,5 jaar. In de middagdienst is er één oppasgroep voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Bijbeltekst en lied van de maand
Elke maand leren de kinderen een andere Bijbeltekst. Voor het aanleren van de Bijbelteksten maken we gebruik van bijpassende gebaren. Ook leren we elke maand een ander lied. De Bijbeltekst en het lied van de maand hang op de prikborden in de hal van onze kerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: creche@hervormdgoes.nl