Coronavirus

De verspreiding van het corona virus lijkt een steeds groter probleem te worden gezien de sterke toename in het aantal besmettingen. De overheid komt met adviezen welke door allerlei organisaties worden overgenomen. Al deze adviezen komen ook op onze gemeente af. Daarnaast ontvangt het moderamen ook de nodige adviezen van gemeenteleden waarvoor onze dank.

Elke zondag internetdiensten om 08:30 en 15:30

De kleine kerkenraad zich gebogen over de vraag of de diensten op zondag doorgang moeten vinden. Na rijp beraad zijn we tot de conclusie gekomen om de diensten geen doorgang te laten vinden tot en met zondag 31 mei. In plaats hiervan zal op de tijdstippen (8:30 en 15:30 uur) een meditatie van ca. een uur worden gehouden die via www.kerkomroep.nl live beluisterd kan worden. De afwijkende tijdstippen zijn gekozen om de belasting van kerkomroep zoveel mogelijk te spreiden.

Vanaf 10:30 en 17.30 kunnen de meditaties met beeld teruggekeken worden via kerkomroep en ons Youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCbrs-MQBMhlQn5dY1U25P4g

Bovenstaande betekent ook dat het heilig avondmaal van zondag 22 maart uitgesteld zal worden naar een nader te bepalen datum.