Catechisatie

Onze gemeente biedt geloofsonderwijs aan, de catechese. Dit is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar. De eerste 4 jaren van de tienercatechese worden gedaan met de Follow Me methode van de HGJB. Dit gaat vooral over de oproep om in Jezus te geloven en hem te volgen. Daarna volgt een jaar waarin er dieper nagedacht moet worden over Bijbelse kernwoorden. Na deze vijf jaar tienercatechese volgt dan de verdieping in de jongeren catechese, waarin de nadruk komt te liggen op hoe te geloven met onderwerpen als gebod, gebed, discipelschap en vragen van het leven centraal staan.

Er zijn verschillende groepen:

Belijdeniscatechisatie

Op vrijdagavond is er wekelijks vanaf 19:45 belijdeniscatechisatie voor jongeren vanaf 18 jaar. Voor deze catechisatie kiest de dominee zijn eigen methode. Verder is er een tweejaarlijkse cursus Geestelijke Groei voor degenen die belijdenis hebben gedaan.

Vragen?

Voor eventuele vragen kunt u mailen naar catechisatie@hervormdgoes.nl.