Hervormde gemeente De Levensbron uit Goes is door de Belastingdienst erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee zijn uw giften aftrekbaar bij jouw inkomensbelasting, mits deze aantoonbaar zijn. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl. 

 

Enkele documenten welke inzicht geven in de organisatie zijn op deze pagina te downloaden. De groepsbeschikking is ook te vinden op  de website van de belastingdienst.

 

  • RSIN-nummer kerkelijke gemeente: 813160170
  • KvK-nummer kerkelijke gemeente: 76441156
  • RSIN-nummer diaconie: 824104808
  • KvK-nummer Diaconie: 76441229

Beheer en Verantwoording

Elk jaar stellen de kerkrentmeesters de begroting en de jaarrekening op. Deze worden gecontroleerd en goedgekeurd door een kascommissie, benoemd door de kerkenraad. Na goedkeuring door de kerkenraad worden deze documenten ter inzage gelegd voor de gemeente en vervolgens toegezonden aan het Regionaal College voor Behandeling

Beleidsplan

De kerkenraad stelt periodiek zorgvuldig een beleidsplan vast. Hierin schetst de kerkenraad de missie en visie voor de gemeente, evenals de concrete doelstellingen voor de betreffende beleidsperiode. Met dit beleidsplan hebben we een richtlijn hoe we gemeente van Jezus Christus willen zijn. Niets meer en niets minder. Een gemeente waar men veilig is , waar men zich laat gezeggen door de Bijbel en betrokken is op elkaar en de omgeving.